mandag, oktober 27, 2008

Hyyyysssjjj...... ikke si nokka tel dem...!!!

Hmmm... Tru om e kan grei å lur me me tel Bjørnøya... Skulle hatt hjælp tel å steng glidelåsen...