mandag, mars 16, 2009

Hva gjør vi...?

De daglige gjøremål her oppe som met-fullmektig er ganske varierende siden vi må ut og observere været hver time hele døgnet. Det er ut sånn kvart på hver hele time for å observerer. Da må vi få med oss hvilke type skyer, hvor høyt er det under de laveste, hvor lang sikt er det og er det nedbør. Etterpå er det inn og "konstruere" ei lang tallrekke som består av flere fem-siffrede grupper som forteller alt om været der og da, men også litt om hva som har vært siden forrige observasjon. Under ser vi et eksempel på hvordan det ser ut etter at det er lagt inn på PC og sendt.


Det som vi har lagt inn her er den øverste linjen som starter med 01028. Det er vår stasjon her på Bjørnøya. De neste tallgruppene anngir mange ting, skyhøyde og sikt, vindstyrke og retning, tempratur, trykk, været og skyene. Det er også noen som forteller om hvor mye nedbør vi har hatt. Så det er en del ting som skal på plass før det kan sendes inn som observasjon...

Den linja som begynner med 01003 er observasjon vi har fått fra en stasjon som ligger på Hornsund på Svalbard.